HUM

Najmanji grad na svijetu su izgradili prema legendi divovi od preostalog kamenja kojim su gradili gradove u dolini rijeke Mirne.

Najmanji grad na svijetu su izgradili prema legendi divovi od preostalog kamenja kojim su gradili gradove u dolini rijeke Mirne.

Prema legendi nastao je kada su divovi gradili gradove u dolini Mirne te od preostalog kamenja izgradili Hum. Zbog toga je Hum najmanji od svih gradova, a ima i epitet „najmanjeg grada na svijetu“. Hum je, uz Roč i Buzet, bio jedan od najznačajnijih hrvatskih glagoljaških središta te se stoga, u Humu mogu naći razni glagoljaški spomenici, kao što su primjerice Humski grafit u crkvi Sv. Jeronima i humski glagoljaški natpisi u prizemlju Polače.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer