PULSKA ARENA - AMFITEATAR

Rimski spomenik u kojem su se odvijale gladijatorske i viteške borbe, borbe s divljim zvijerima i druge predstave, što su bila najvažnija društvena zbivanja u antičkome svijetu.

Rimski spomenik u kojem su se odvijale gladijatorske i viteške borbe, borbe s divljim zvijerima i druge predstave, što su bila najvažnija društvena zbivanja u antičkome svijetu.

Amfiteatar - gradnja amfiteatra u Puli odvijala se u nekoliko faza. U prvoj je fazi (za vrijeme cara Augusta, od 27.g.p.n.e. do 14. god.) izgrađen nešto manji, dok se u drugoj (car Klaudije, 41.-56. god.) i trećoj (car Vespazijan 79.-81.god.) dodatno proširio. Po veličini je bio šesti na svijetu.U gledalište je moglo stati 23.000 ljudi. U njemu su se odvijale gladijatorske i viteške borbe, borbe s divljim zvijerima i druge predstave, što su bila najvažnija društvena zbivanja u antičkome svijetu. Izgrađen je izvan gradskih zidina nadomak grada, uz glavnu cestu Via Flavia, koja je iz Pule vodila u Akvileju i Rim.

GEOgame 2: Najbolje u Istri

Posjetite sve navedene lokacije, napravite fotografiju, pošaljite mail i sudjelujete u nagradnoj igri za vikend za 2 osobe u jednoj od naših TOP destinacija.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer