ZGRADA REKTORATA, OSIJEK

Glasi kao najimpozantnija zgrada Osijeka.

Glasi kao najimpozantnija zgrada Osijeka.

Zgrada podignuta po nalogu princa Eugena Savojskog, na sjevernoj strani Trga Sv. Trojstva. Podignuta je kao zgrada Glavne komande, Generalata, u sintezi renesanse i baroka. U njoj se nalazi Rektorat Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera.