ŠIRINSKI OTOK, PITOMAČA

Širinski otok je prirodni krajolik omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave, a stanište je brojnim vrstama ptica.

Širinski otok je prirodni krajolik omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave, a stanište je brojnim vrstama ptica.

Širinski otok je prirodni krajolik omeđen rukavcem i glavnim tokom rijeke Drave na području općine Pitomača. Izoliran je i stanište je brojnim vrstama ptica. Kod niskog vodostaja, korito starog toka Drave postaje prirodni gaz životinja.
Od 2008. Širinski otok se nalazi u obuhvatu regionalnog parka „Područje rijeke Mure i Drave“ (preventivna zaštita).

Vikend Planer