KRIŽNICA, PITOMAČA

Križnica je kultivirani krajolik bogata ugroženim i zaštićenim vrstama ptica: divlja patka, riječni galeb, crna liska, šljuka bena, orao štekavac, crna roda, stepski sokol…

Križnica je kultivirani krajolik bogata ugroženim i zaštićenim vrstama ptica: divlja patka, riječni galeb, crna liska, šljuka bena, orao štekavac, crna roda, stepski sokol…

Križnica je kultivirani krajolik (sa naseljem Križnica), omeđen hrvatskomađarskom granicom i rijekom Dravom, na području općine Pitomača. Ovdje Drava čini meandre na malom prostoru, u velikim zavojima kakvih nema od Austrije do ušća u Dunav. Izolirani je prostor, Drava se prelazi skelom, nema kopnenu vezu osim visećim pješačkim mostom. Stari tok rijeke Drave i vode stajaćice su staništa za mnoge vrste riba. Križnica je bogata ugroženim i zaštićenim vrstama ptica: divlja patka, riječni galeb, crna liska, šljuka bena, orao štekavac, crna roda, stepski sokol… Od 2008. godine Križnica se nalazi u obuhvatu regionalnog parka “Područje rijeke Mure i Drave” (preventivna zaštita).

Vikend Planer