DRAVA ROUTE

Staza je neprekinuto obilježena, lagana za orijentaciju i vožnju te idealna za porodični turizam i rekreaciju.

Staza je neprekinuto obilježena, lagana za orijentaciju i vožnju te idealna za porodični turizam i rekreaciju.

Bicikl više nije samo prijevozno sredstvo, već i predmet masovne rekreacije svih društvenih slojeva. Bicikl je danas u trendu, a biciklizam je masovni pokret sa sve više poklonika.
I u Podravinu dolazi sve više domaćih i stranih turista – biciklista, koji uživaju u čistom zraku i ljepoti prirode uz Drava Route – najdužu (cca 80 km) i najpoznatiju biciklističku stazu u Županiji. Drava route vas vodi od Legrada i utoka Mure u Dravu, pitoresknim podravskim krajobrazima, dolinom prelijepe i živopisne rijeke Drave, njenim rukavcima i šibicima, stoljetnim hrastovim šumama i podravskim poljima, sve do Pitomače u susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji. Na ovu magistralnu biciklističku stazu nadovezuju se i lokalne, od kojih se po dužini i uređenosti izdvajaju one grada Koprivnice.