STARA GRADSKA JEZGRA PETRINJE

Strossmayerovo šetalište proglašeno je hortikulturnim spomenikom 1969. godine.

Strossmayerovo šetalište proglašeno je hortikulturnim spomenikom 1969. godine.

Same početke današnjeg parka zamjećujemo već početkom 18. stoljeća kada se, razvojem gradske jezgre, ostavlja veći slobodni prostor južno od petrinjske tvrđave. Na tom prostoru u drugoj polovici 18. stoljeća podižu se lijepe klasicističke i kasno-barokne kuće, a nasuprot njima 1780. godine podiže se crkva Sv. Lovre. Dolaskom francuskih vlasti (1809.-1813.) gradski trg se ozelenjava lipama (Tilia grandifolia) od kojih su ostala samo četiri stabla i svojom veličinom i brojem godina predstavljaju rijetkost te vrste. U parku su tri stabla rijetkog egzota ginga (Ginko biloba) porijeklom iz Kine. U jesen 1891. godine u park se postavlja Vremenjača, a 1892. godine glazbeni paviljon. Povodom smrti Josipa Jurja Strossmayera 1905. godine, glavni gradski park se imenuje u Strossmayerovo šetalište. Nakon što je 1913. godine proradio petrinjski vodovod, u lipnju 1914. potekla je voda i fontanom koja se podiže u središnjoj aleji istočno od paviljona. Brončane figure golih dječaka i kornjača na fontani djelo su kipara Ferde Ćusa, a središnji stup petrinjskog kipara Lovre Findrika koji je postavljen 1953. godine. Strossmayerovo šetalište proglašeno je hortikulturnim spomenikom 1969. godine.