STARI GRAD SISAK

Sagrađen je od cigle antičke Siscije s ciljem obrane od turskih navala.

Sagrađen je od cigle antičke Siscije s ciljem obrane od turskih navala.

Obrambena je utvrda građena od 1544. do 1550. godine na ušću Kupe u Savu. Sagrađena je od cigle antičke Siscije s ciljem obrane od turskih navala. Upravo su pod zidinama Starog grada Turci 22. lipnja 1593. godine doživjeli strahovit poraz.