GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Gradski muzej u Virovitici osnovan je u rujnu 1953. godine kao zavičajni muzej kompleksnog tipa za grad i kotar Viroviticu. Muzej je smješten u dvorcu Pejačević koji se nalazi u samom centru grada Virovitice.

Gradski muzej u Virovitici osnovan je u rujnu 1953. godine kao zavičajni muzej kompleksnog tipa za grad i kotar Viroviticu. Muzej je smješten u dvorcu Pejačević koji se nalazi u samom centru grada Virovitice.

Muzej posjeduje 4 zbirke koje se cijelo vrijeme obogaćuju građom. Muzej ima oko 5.000 predmeta od kojih je 880 izloženo u stalnom postavu, kroz Arheološku, Etnografsku, Likovnu i Kulturno-povijesnu zbirku, gdje se prikazuje život virovitičkog kraja od mlađeg kamenog doba do prvih desetljeća 20. stoljeća, te kroz izbor iz Donacije Branislava Glumca (koju je 1982. godine Muzeju poklonio virovitičan Branislav Glumac, književnik iz Zagreba), a koja obuhvaća djela suvremenih hrvatskih autora kao što su Ivo Režek, Marino Tartaglia, Krsto Hegedušić, Zlatko Prica, Vasilije Jordan, Miljenko Stančić, Nives Kavurić Kurtović, Ljubomir Stahov, Dubravka Babić, Mersad Berber i Dimitrije Popović.

Muzej se bavi i izdavačkom djelatnošću, te osim popratnih likovnih i promotivnih materijala vezanih uz izložbe koje priređuje izdaje i vlastiti časopis Baštinu. Kako je jedna od ključnih zadaća muzeja integracija s zajednicom u kojoj djeluje, ali koju na neki način i predstavlja, tako je i Gradski muzej Virovitica osuvremenio svoju pristup publici i tijekom rujna 2008. godine predstavio svoju internet stranicu na kojoj možete pronaći sve aktualnosti vezane uz djelovanje Muzeja uz pregled zbirki i povijesti Muzeja - www.muzejvirovitica.hr. Muzej danas surađuje s muzejima iz regije i šire, posebice Zavičajnim muzejem Našice i Zavičajnim muzejem Slatina, ali i s mnogim drugim institucijama, udrugama i društvima koji se bave promicanjem kulture.