GORNJI GRAD

Gornji grad je povijesna jezgra današnjega Zagreba i do danas je određen položajem bedema slobodnoga kraljevskoga grada osnovanoga 1242. godine.

Gornji grad je povijesna jezgra današnjega Zagreba i do danas je određen položajem bedema slobodnoga kraljevskoga grada osnovanoga 1242. godine.

Gornji grad je povijesna jezgra današnjega Zagreba i do danas je određen položajem bedema slobodnoga kraljevskoga grada osnovanoga 1242. godine. Gornji grad obiluje povijesnim znamenitostima (Kamenita vrata, crkva sv. Marka, crkva sv. Katarine, kula Lotrščak) te legendama i pričama koje žive usporedo sa sadašnjošću. Gornji Grad ima i svoju mračnu stranu. Naime, ovdje su se navodno do sredine 18. stoljeća sastajale vještice ili „coprnjice“. Mnoge od njih je crkvena inkvizicija osudila na smrt lomačom, a njihov popis moguće je vidjeti u Muzeju grada Zagreba. Potaknuta tim povijesnim činjenicama, spisateljica Marija Jurić Zagorka napisala je ciklus romana pod nazivom „Grička vještica“.
 

Vikend Planer