DRAGUTIN STRAŽIMIR

Dragutin Stražimir smatra se ocem hrvatske enologije.

Dragutin Stražimir smatra se ocem hrvatske enologije.

Dragutin Stražimir rodio se 27. rujna 1821. godine u Velikom Bukovcu pokraj Ludbrega. Njegova je obitelj živjela na posjedu grofa Draškovića (njegov otac je obavljao posao upravitelja imanja) sve do preseljenja u Zelendvor na posjed obitelji Erdödy. Mladi Stražimir pohađao je pučku školu u Petrijancu pokraj Varaždina. Školovanje je nastavio u Bjelovaru, Kaniži i završio u sjemeništu u Zagrebu. Godine 1870. u Varaždinu je objavljeno središnje Stražimirovo djelo - Vinogradar, u kojem je skupljeno njegovo cjelokupno enološko znanje. Riječ je o prvom djelu takve naravi objavljenom u Hrvatskoj, a 1876. godine djelo je doživjelo prošireno izdanje pod naslovom Vinogradarstvo. Osim Vinogradara Stražimir objavljuje i druga djela, Ratarstvo za puk, te Mijat Briguša religiozno čudoredna gospodarska pripovijest (prozna književnost). Život Dragutina Stražimira završio se u Češkoj, gdje se u proljeće 1891. godine uputio na liječenje. Nakon liječenja u Karlovim Varyma umro je u Pragu 7. svibnja 1891. godine. Sto godina nakon Stražimirove smrti, 1991. godine, osnovana ja naša škola koja je dobila njegovo ime, čime je na određen način ispravljena pogreška prema ovom uglednom čovjeku čije je djelo ponekad bilo nepravedno zaboravljeno.