VLADKO MAČEK

Hrvatski političar koji je bio jedan od najistaknutijih članova Hrvatske pučke seljačke stranke.

Hrvatski političar koji je bio jedan od najistaknutijih članova Hrvatske pučke seljačke stranke.

(1879-1964) – vođa hrvatskog naroda i predsjednik Hrvatske seljačke stranke, zaslužni političar i mirotvorac, rođen u Jastrebarskom, živio na svom imanju u Kupincu. Iz mnogobrojnih zanimljivosti iz njegova života je zanimljivo i istaknuti da je u lipnju 1945. otišao i u emigraciju, isprva u Francusku, a 1947. u SAD. Ondje je bio jedan od suosnivača Međunarodne seljačke unije u kojoj su se nalazili prvaci predratnih seljačkih stranaka. U inozemstvu je uspio očuvati HSS. Zastupao je ideju da bi Jugoslaviju trebalo urediti u duhu sporazuma iz 1939., a od 1956. isticao je misao da bi jugoslavensku zajednicu valjalo preustrojiti na konfederalnom načelu. Njegovi posmrtni ostatci preneseni su u domovinu i 15. svibnja 1996. položeni na zagrebačkom groblju Mirogoj.