MUZEJ TUROPOLJA

Zavičajni muzej zadužen za područje Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih.

Zavičajni muzej zadužen za područje Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih.

Muzej Turopolja je ustanova koja prikuplja, čuva, dokumentira, proučava i daje na uvid javnosti predmete, činjenice i podatke o Turopolju, Pokuplju, Posavini i Vukomeričkim goricama, te na taj način služi zajednici kao spomenik povijesti ovoga kraja.
Glavna je zadaća Muzeja Turopolja da unapređuje i rasprostranjuje opće znanje o duhovnoj, društvenoj i materijalnoj kulturi, te kulturnoj, društvenoj i političkoj povijesti kraja, a sav prikupljen materijal da čuva podijeljen u zbirke etnografskog, arheološkog, kulturno - povijesnog, dokumentarnog i arhivskog materijala.
Kroz svoj rad i djelovanje u društvu Muzej Turopolja teži poticanju posjetitelja da gaje pozitivan odnos prema nasljeđu i da, u skladu s takvim odnosom i svojim mogućnostima, djeluju na očuvanju duhovnih i materijalnih svjedočanstava prošlih vremena.
Osnovan 1960. godine kao Zavičajni Muzej zadužen za područje Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih gorica, svojim smještajem u zgradi bivšeg sjedišta Plemenite općine Turopolje predstavlja neraskidivu poveznicu između prošlosti i sadašnjosti.
 

Vikend Planer