HOTEL ANTUNOVIĆ****

Hotel Antunović Zagreb otvoren je u rujnu 2006. godine i najnoviji je zagrebački hotel smješten na zapadnom ulazu u grad.

Hotel Antunović Zagreb otvoren je u rujnu 2006. godine i najnoviji je zagrebački hotel smješten na zapadnom ulazu u grad.

Hotel Antunović Zagreb otvoren je u rujnu 2006. godine i najnoviji je zagrebački hotel smješten na zapadnom ulazu u grad. Hotel ima 158 suvremeno uređenih soba i apartmana te bogate ugostiteljske i druge uslužne sadržaje uključujući i Aspa wellness centar. U sklopu hotela nalaze se restorani Argante i Lucija, barovi Bulle i Vertigo s rotirajućom kupolom. Kongresni centar sastoji se od ukupno 20 dvorana rasprostranjenih na 2500 kvadratnih metara, a opremljen je najmodernijom tehničkom opremom. Ukupan kapacitet najveće dvorane je 1000 osoba.
 

Vikend Planer