ŠESTINSKI KIŠOBRAN - OBRT KREŠIMIR CEROVEČKI

Šestinski kišobran prepoznatljiv je suvenir grada Zagreba. Dio je šestinske narodne nošnje karakteristične za okolicu Zagreba. Osim na ulicama grada za vrijeme kišnoga dana, motiv šestinskih kišobrana može se svakodnevno vidjeti na tržnicama grada Zagreba. Najistaknutiji su šestinski suncobrani na Tržnici Dolac u samome centru grada.

Šestinski kišobran prepoznatljiv je suvenir grada Zagreba. Dio je šestinske narodne nošnje karakteristične za okolicu Zagreba. Osim na ulicama grada za vrijeme kišnoga dana, motiv šestinskih kišobrana može se svakodnevno vidjeti na tržnicama grada Zagreba. Najistaknutiji su šestinski suncobrani na Tržnici Dolac u samome centru grada.

Osim na ulicama grada za vrijeme kišnoga dana, motiv šestinskih kišobrana može se svakodnevno vidjeti na tržnicama grada Zagreba. Najistaknutiji su šestinski suncobrani na Tržnici Dolac u samome centru grada.

Vikend Planer