KANJON PARK VRELA MREŽNICE

Smješten u srcu prekrasne očuvane prirode, ovaj jedinstveni kanjonski akvarij je udaljen 18 km od Slunja te 68 km od Karlovca.

Smješten u srcu prekrasne očuvane prirode, ovaj jedinstveni kanjonski akvarij je udaljen 18 km od Slunja te 68 km od Karlovca.

Smješten u srcu prekrasne očuvane prirode, ovaj jedinstveni kanjonski akvarij je udaljen 18 km od Slunja te 68 km od Karlovca. Pristup do Kanjon parka je moguć s dva pravca: - s ceste Karlovac/ Duga Resa- Senj odvajanjem prema jugu: (1) u Kukački asfaltnom cestom prema Slunju prateći glavnu cestu dolazi se do mosta na rijeci Mrežnici odmah poslije kojeg je ulaz u Kanjon park, ili - s D1 iz Slunja cestom prema Kukački i Ogulinu do Primišlja od kuda dalje asfaltnom cestom do mosta na rijeci Mrežnici kod kojeg se nalazi ulaz u Kanjon park.