PRIRODNA BOGATSTVA NINA - STANIŠTA I BILJNE VRSTE

Nin se nalazi u plitkoj laguni koja je okružena prirodnim pješčanim plažama. Jedinstveni dio njegovog prirodnog naslijeđa su ljekoviti mulj i klimatski uvjeti ovog područja.

Nin se nalazi u plitkoj laguni koja je okružena prirodnim pješčanim plažama. Jedinstveni dio njegovog prirodnog naslijeđa su ljekoviti mulj i klimatski uvjeti ovog područja.

U Ninu se nalaze 3 rijetke biljne vrste: bodljikava pirika, glavičasti šilj, kaspijska mrižica i 4 endemične biljne vrste: dalmatinska bijela svila, livadni procjepak, liburnijski karanfil i močvarni luk te životinje: Riba obravan (Aphanius fasciatus) i Račić slaništar (Artemia salina). Također oko 150 vrsta ptica od kojih su važne kritično ugrožene endemske ptice Vlastelica (Himantopus himantopus) i Morski kulik - (Charadrius Alexandrinus). Staništa su zaštićena Direktivom o staništima EU i obuhvaćena su mrežom Natura 2000.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer