OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U ZADRU

Reprezentativna gradska promenada s pogledom na Zadraski kanal, otoke Ugljan i Pašman te na morsku pučinu koja se otvara prema sjeverozapadu.

Reprezentativna gradska promenada s pogledom na Zadraski kanal, otoke Ugljan i Pašman te na morsku pučinu koja se otvara prema sjeverozapadu.

Nastala je nakon 1874. godine nakon rušenja gradskih bedema i otvaranja grada prema moru. Do 1906. na obali je sagrađeno 18 reprezentativnih javnih i stambenih zgrada te gat za pristajanje brzih brodova. Tijekom 2. svjetskog rata u bombardiranju je velik dio zgrada stradao te je nakon obnove dio zamijenjen hortikulturom.

Vikend Planer
Vikend Planer