RIMSKI FORUM - GRADSKI TRG U SREDIŠTU ZADRA

Prekrasan gradski trg u središtu Zadra, najveći prostor takve vrste na istočnoj strani Jadrana.

Prekrasan gradski trg u središtu Zadra, najveći prostor takve vrste na istočnoj strani Jadrana.

Utemeljitelj foruma bio je prvi rimski car Augustin o čemu svjedoče dva natpisa u kamenu iz 3. st kada je gradnja završena. Obuhvaća 90x45 m površine. Bio je zatvoren u okviru trjemova s galerijama na katu, a pod trijemom su bile poredane trgovine i zanatske radnje. Danas su sačuvani samo originalni pločnik i stube te dva ukrasna monumentalna stupa od kojih je jedan na izvornom mjestu. Nekad je služio kao stup srama što dokazuju lanci iz tog razdoblja.

Na rekonstruiranom dijelu kapitola u pločniku foruma nađeni su ostaci ležišta oltara na kojima su se uz obrede prinosile krvne žrtve. I danas predstavlja polazno mjesto palnimetrije grada.


 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer