PARK ŠUMA I JEZERO TRAKOŠĆAN

Neposredna okolica dvorca oblikovana je kao pejzažni park u kojem jezero, livade, grupacije drveća i grmlja čine zajedno s dvorcem bajkoviti spoj prirode i ljudske djelatnosti.

Neposredna okolica dvorca oblikovana je kao pejzažni park u kojem jezero, livade, grupacije drveća i grmlja čine zajedno s dvorcem bajkoviti spoj prirode i ljudske djelatnosti.

Perivoj se dijelom razvio iz autohtone šume hrasta kitnjaka i običnog graba. U njemu su posađene različite egzotične vrste drveća koje mu, osobito ujesen, daju šarenilo i dinamiku. Prisutnost crnogoričnih vrsta (osobito jele), na ovim visinama (250 m), dokazuje vegetacijski obrat, odnosno, prisutnost vrsta značajnih za veće nadmorske visine i obratno, na višim obroncima susrećemo bjeligorične vrste karakteristične za niže nadmorske visine.
Osobito i prepoznatljivo obilježje Trakošćanu daje veliko umjetno jezero, dugo oko kilometar i pol, čija površina iznosi oko 17 hektara, a dubina oko 2,5 metra. Voda se ljeti ugrije i do 22° C. U zimi se površina jezera zaleđuje i led na njoj ostaje oko tri mjeseca. Od samog nastanka jezero je imalo dvojaku funkciju - gospodarsku, kao ribnjak i estetsku, kao dekorativni element uobičajen u romantičarskoj parkovnoj arhitekturi. Uz samo jezero uređene su pješačke staze, koje taj prostor pretvaraju u jedinstveno šetalište.
Postoje indicije da je grof Juraj Drašković pristupajuči rekonstrukciji dvorca imao razrađen projekt za njegovo turističko korištenje.
Preuređenje kompleksa podvrgnuo je estetskim zakonitostima i stvorio privlačno okruženje kojem nema premca ni u široj udaljenosti.
U Trakošćanu možete naći utočište u kojem ćete ugodno provesti vrijeme upoznavajući kulturnu baštinu i istodobno uživati u ambijentu neponovljive ljepote.