TISUĆU OTOKA, RAJ ZA NAUTIČARE

S brojem otoka koliko je i dana u godini, brojnim tjesnacima, kanalima i zaštićenim uvalama, sa sigurnim sidrenjem u 8 marina, pravi je raj za nautičare.

S brojem otoka koliko je i dana u godini, brojnim tjesnacima, kanalima i zaštićenim uvalama, sa sigurnim sidrenjem u 8 marina, pravi je raj za nautičare.

S brojem otoka koliko je i dana u godini, brojnim tjesnacima, kanalima i zaštićenim uvalama, sa sigurnim sidrenjem u 8 marina, pravi je raj za nautičare.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer