GREBENGRAD

Grebengrad je najranije spominjan i najdulje nastanjen srednjovjekovni grad Hrvatskog zagorja.

Grebengrad je najranije spominjan i najdulje nastanjen srednjovjekovni grad Hrvatskog zagorja.

Grebengrad je najranije spominjan (1209. godine kao vlastelinstvo kralja Andrije) i najdulje nastanjen (do 1710. godine kada je u požaru izgorjelo krovište) srednjovjekovni grad Hrvatskog zagorja. Grebengrad je predstavljao, prema veličini, drugu utvrdu Hrvatskog zagorja, a smjestio se na obroncima Ivanšćice na visini od 502 m, ispod Velikog Lubenjaka.. Putem pisanih izvora povijest ove utvrde i njenih vlasnika može se pratiti sve do početka XVIII. stoljeća, kada se u spisima zagrebačkog Kaptola spominje kao ruševina. Prvim vlasnikom ove feudalne gospoštije spominje se knez Gordun čiji će potomci uzeti pridjevak "de Greben",dok su posljednji vlasnici Grebengrada bili grofovi Erdödy. Nakon požara na Grebengradu njihovim silaskom u dolinu rijeke Bednje počinje gradnja novog majura, novog ladanja pa i nastanak i razvoj – Novog Marofa.