IVAN GENERALIĆ

Hrvatski naivni slikar (Hlebine, 21. prosinca 1914. - Koprivnica, 27. studenog 1992.).

Hrvatski naivni slikar (Hlebine, 21. prosinca 1914. - Koprivnica, 27. studenog 1992.).

Začetnik je suvremene hrvatske naivne umjetnosti, središnja osoba i mentor druge generacije hlebinske slikarske škole. Samostalno je izlagao u Parizu i Bruxellesu, Baden-Badenu, Baselu, Bratislavi, Šangaju, Pekingu, Tokiju, Petrogradu, Madridu i dr. te sudjelovao na bijenalu u Sao Paulu, čime je pokrenuo međunarodnu afirmaciju hrvatske naivne umjetnosti. Pokopan je na mjesnom groblju u selu Sigetec, Općina Peteranec, gdje je živio posljednjih godina života.