CRKVA SVETOG MARTINA - CRKVA POHOĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, MACINAC

Upravo su templari držali crkvu svetog Martina u Macincu 1334. godine što je vrlo dojmljiv podatak u crkvenoj javnosti.

Upravo su templari držali crkvu svetog Martina u Macincu 1334. godine što je vrlo dojmljiv podatak u crkvenoj javnosti.

Današnja crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije datira iz 1878. godine pa se nadamo da će vjerski turizam kao zanimljivu pronaći i ovu destinaciju. Danas crkva u Macincu nosi ime crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije i spada u istoimenu župu sa sjedištem u tom mjestu.