BAN JOSIP JELAČIĆ

(Petrovaradin, 1801. – Zagreb, 1859.) Visoki krajiški časnik, zapovjednik Prve banske pukovnije u Glini, sudionik hrvatskoga preporodnog pokreta, hrvatski ban (1948.- 1859.), podmaršal i zapovjednik Banske Hrvatske i Hrvatsko- slavonske vojne krajine.

(Petrovaradin, 1801. – Zagreb, 1859.) Visoki krajiški časnik, zapovjednik Prve banske pukovnije u Glini, sudionik hrvatskoga preporodnog pokreta, hrvatski ban (1948.- 1859.), podmaršal i zapovjednik Banske Hrvatske i Hrvatsko- slavonske vojne krajine.

U revolucionarnom gibanju 1848. zagovarao je reorganizaciju Habsburške Monarhije i ravnopravnost svih njezinih naroda. Te je godine pod njegovim vodstvom hrvatski narod- u obrani svojih nacionalnih prava protiv mađarske hegemonije- nastupio, nakon dugo vremena, kao samosvjestan narod i kao međunarodni čimbenik. Kao vojnik i državnik Jelačić je učinio sve što bi bilo u njegovoj moći ne samo za Hrvate nego i za druge slavenske narode u Monarhiji. Upravo njegovim zalaganjem u Hrvatskoj su uspostavljeni politički, kulturni, crkveni i gospodarski odnosi koji su u drugoj polovici XIX. St. Poslužili kao osnova za razvitak hrvetske moderne nacije.