SLAP MASNI KAMEN, LEPOGLAVA

Slap „Masni kamen“ je slap na potoku Vukovcu. Ime je dobio po zgodi koja se dogodila kada se jedan zaprežni vol, vukući drva, poskliznuo na mahovini i završio u podnožju slapa.

Slap „Masni kamen“ je slap na potoku Vukovcu. Ime je dobio po zgodi koja se dogodila kada se jedan zaprežni vol, vukući drva, poskliznuo na mahovini i završio u podnožju slapa.