HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu djeluje u gradu u kojem je kazališna tradicija vrlo duga; dokumentirano kazališni život u Varaždinu možemo pratiti od 1637. godine.

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu djeluje u gradu u kojem je kazališna tradicija vrlo duga; dokumentirano kazališni život u Varaždinu možemo pratiti od 1637. godine.

Po repertoaru i značenju u Hrvatskoj HNK ima sva obilježja suvremenoga nacionalnog dramskog kazališta. Na repertoaru preteže nacionalna dramatika, osobito praizvedbe hrvatski pisaca (I. Bakmaz, S. Šnajder, I. Supek, M. Jergović i dr.). Stalno su na repertoaru klasici (Sofoklo, Moliere, Shakespeare, Cervantes) i srednjeeuropski dramatičari (F. Kafka, H. v. Hofmansthal, G. Buchner, F. Molnar, M. Krleža, K. Schonherr). Osobitost repertoara je izvođenje klasičnih dijela na kajkavskom narječju (Mnogo vike ni za što, Hamlet i Jedermann npr.). Suvremenost u orijentaciji Kazališta vidljiva je i u sklonosti istraživanju scenskog izraza ili tzv. eksperimentalnim predstavama. Raznovrsnosti repertoara, žanrova i estetskih usmjerenja pridonosi i činjenica da kazalište ima tri scene (velika scena i dvije komorne).