GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN - PALAČA PRASSINSKY-SERMAGE

Stari grad najvažniji je spomenik kulture u gradu Varaždinu. U toj gotičko-renesansnoj utvrdi, građenoj i pregrađivanoj od 14. do 19. stoljeća, od 1925. godine smješten je Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin.

Stari grad najvažniji je spomenik kulture u gradu Varaždinu. U toj gotičko-renesansnoj utvrdi, građenoj i pregrađivanoj od 14. do 19. stoljeća, od 1925. godine smješten je Kulturnopovijesni odjel Gradskog muzeja Varaždin.

Kao jedan od muzejskih odjela, u Gradskom muzeju Varaždin od 1939. godine djeluje Galerija starih i novih majstora, u čijemu se fundusu danas nalazi više od 5300 umjetnina, raspoređenih u deset zbirki. Odjel trenutno ima uređena dva stalna postava: stalni postav starih majstora i stalni postav Hrvatski majstori 20. stoljeća, koji se naizmjence izlažu na katu barokne palače Sermage.


 

Vikend Planer