PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO

Park prirode „Vransko jezero“ predstavlja jedinstveno močvarno područje u našem priobalju.

Park prirode „Vransko jezero“ predstavlja jedinstveno močvarno područje u našem priobalju.

Najveću vrijednost sa stanovišta biološke raznolikosti daju mu prostrani tršćaci i uski pojas poplavnih travnjaka, koji se prostiru na području ornitološkog rezervata, a važna su staništa za ptice.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer