FRANJEVAČKI SAMOSTAN I CRKVA PRESVETOGA TROJSTVA

Povijesna prisutnost franjevačkog reda i kontinuitet njihove djelatnosti odražava se u brižno čuvanoj knjižnici i duhovnosti ovoga područja.

Povijesna prisutnost franjevačkog reda i kontinuitet njihove djelatnosti odražava se u brižno čuvanoj knjižnici i duhovnosti ovoga područja.

Dio knjiga odražava postojanje franjevačkog novicijata (od 1712. g.) i studija filozofije, uvedenog u samostan 1720. g. Dio knjiga vrijedan je po raritetnosti, a neke su čak i unikati.
Knjižni fond predstavlja značajan doprinos kulturnom životu.