PARK OPATOVINA S OSTACIMA GOTIČKOG PORTALA CRKVE BLAŽENE DJEVICE MARIJE, TOPUSKO

Park Opatovina u Topuskom više je puta, u okviru akcije Zeleni cvijet, proglašen najljepšim parkom u Sisačko – moslavačkoj županiji, a uz rijetka stabla krasi ga i gotički portal crkve Blažene Djevice Marije.

Park Opatovina u Topuskom više je puta, u okviru akcije Zeleni cvijet, proglašen najljepšim parkom u Sisačko – moslavačkoj županiji, a uz rijetka stabla krasi ga i gotički portal crkve Blažene Djevice Marije.

Park Opatovina u Topuskom više je puta, u okviru akcije Zeleni cvijet, proglašen najljepšim parkom u Sisačko – moslavačkoj županiji, a 2006. godine dodijeljena mu je titula drugog najuređenijeg parka u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Sve je počelo još početkom 13. stoljeća kada je kralj Andrija II dao sagraditi samostan s crkvom i predao ga na upotrebu francuskim cistercitima koji su ovdje stolovali gotovo 400 godina, sve do najezde Turaka. Već tada, oko samostana su zasađena prva stabla, a početkom 19. stoljeća, po nalogu Austrijskog cara Franje I, za njegove posjete Topuskom 1818. nastaje planski zasađen park. Cijelim prostorom dominiraju ostaci gotičkog portala crkve Blažene Djevice Marije, jedino što je do danas preostalo od samostana i crkve. Park Opatovina obiluje rijetkim stablima, posebnim vrstama tulipanovca i četinara, a u njegovoj dubokoj hladovini, po brižljivo njegovanim stazama, već stotinama godina posjetitelji ljekovitog kupališta u Topuskom uživaju u šetnjama i odmoru.

Vikend Planer