JURAJ JULIJE KLOVIĆ

Juraj Julije Klović (1498. - 1578.) je bio veliki umjetnik kasno renesansnoga razdoblja i najsjajniji predstavnik europske minijature.

Juraj Julije Klović (1498. - 1578.) je bio veliki umjetnik kasno renesansnoga razdoblja i najsjajniji predstavnik europske minijature.

Rodio se nedaleko Crikvenice, u malom mjestu Grižane u Vinodolu. Iako povijest umjetnosti ne bilježi podatke o njegovoj mladosti i ranome školovanju, u narodu se sačuvala predaja o darovitom dječaku koji je prve poduke o slikarstvu dobio u crikveničkome pavlinskome samostanu. Veći dio života proveo je izvan domovine, radeći za pape i kardinale, kraljeve i vojvode. Prema narudžbama svojih mecena iluminirao je brojne rukopise, misale, brevijare, molitvenike, izradio je veliki broj crteža i grafika, a pripisuju mu se i neki autoportreti.  Klović umire u Rimu 1578. godine. Pokopan je u crkvi San Pietro in Vincoli, a grob mu se nalazi blizu Michelangelove skulpture Mojsije.

Vikend Planer