LUŽNIČKI ČAJ

Duhovno-obrazovni centar i drevni dvorac Lužnica sa svojom dugogodišnjom tradicijom nudi posebne tradicionalne lužničke proizvode kao što su “lužnički čaj”, te raznovrsni likeri i napitci u ukrasnim bočicama...

Duhovno-obrazovni centar i drevni dvorac Lužnica sa svojom dugogodišnjom tradicijom nudi posebne tradicionalne lužničke proizvode kao što su “lužnički čaj”, te raznovrsni likeri i napitci u ukrasnim bočicama...

Tajna čaja je u tome što ga spravljaju sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga. Svo bilje same uzgajaju i beru u perivojima prekrasnog baroknoga dvorca koji danas služi kao duhovno obrazovni centar. 

Vikend Planer