HOSTEL I SOBE LUŽNICA, ZAPREŠIĆ

Barokni dvorac Lužnica iz polovice 18 st, ranije vlasništvo grofovske obitelji Rauch, danas je u posjedu sestara milosrdnica.

Barokni dvorac Lužnica iz polovice 18 st, ranije vlasništvo grofovske obitelji Rauch, danas je u posjedu sestara milosrdnica.

Neposredno u blizini dvorca Lužnica nalazi se nova zgrada za smještaj gostiju. Zgrada raspolaže sa 53 jednokrevetne i 5 dvokrevetnih soba. U svim sobama nalazi se tuš, WC, telefon, te mogućnost priključka vlastitog prijenosnog računala na internet mrežnim kablom. Korisnicima je na raspolaganju i mala knjižnica duhovne literature kojom mogu obogatiti svoje slobodno vrijeme. Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lužnica nudi također programe za mlade kao i smještaj za njih u istočnom krilu dvorca. Mladima su na raspolaganju tri spavaonice s krevetima na kat (svaka prostorija ima 12 ležaja), odvojeni sanitarni prostor s tuševima i WC-ima za mladiće i djevojke. Uz prostorije za mlade nalazi se i soba za voditelja sa samostalnim sanitarnim čvorom.

Vikend Planer