KULTURNO EDUKACIJSKI CENTAR ROMA, BJELOVAR

Preostali autohtoni hrvatski Romi-Lovari, zbog povijesnih zbivanja u današnje vrijeme čine manjinu među pristiglim romskim skupinama, koje naseljavaju Hrvatsku proteklih godina dok u svijetu od ukupnog broja Roma, 15 milijuna, Romi Lovari čine većinu od 13 milijuna.

Preostali autohtoni hrvatski Romi-Lovari, zbog povijesnih zbivanja u današnje vrijeme čine manjinu među pristiglim romskim skupinama, koje naseljavaju Hrvatsku proteklih godina dok u svijetu od ukupnog broja Roma, 15 milijuna, Romi Lovari čine većinu od 13 milijuna.

KULTURNO - EDUKACIJSKI CENTAR ROMA ima sljedeće sadržaje:
• Stalni etno-postav autohtonih hrvatskih Roma- Lovara (u prosincu 2004.god., otvoren sa dijelom postava, pod nazivom «Dokumentarno-povijesna izložba autohtonih hrvatskih Roma-Lovara»)
• Edukacijski centar (provedba i praćenje programa prema Nacionalnom programu za Rome RH, prezentacija kulture Roma od strane Roma i neroma iz Hrvatske i svijeta, održavanja kulturnih manifestacija, izdavaštvo)
• Centar savjetovanja (pružanje savjeta Romima i državnim ustanovama u smjeru bolje međusobne komunikacije i poboljšavanja kvalitete života Roma a posebice djece i žena)
• Malu knjižnicu (fond od 2000 knjiga kojima treba probuditi svijest čitanja kod Roma)