RESTORAN KAMENITOVAC, VELIKO TROJSTVO

Nalazi se u sklopu planinarskog doma i može primiti 100 osoba. Restoran nudi domaću kuhinju i lovačke specijalitete.

Nalazi se u sklopu planinarskog doma i može primiti 100 osoba. Restoran nudi domaću kuhinju i lovačke specijalitete.