SPAČVANSKA ŠUMA

Šuma Spačva jedna je petina svih hrastovih šuma u Hrvatskoj.

Šuma Spačva jedna je petina svih hrastovih šuma u Hrvatskoj.

Spačvanska šuma među najvećim je cjelovitim šumama hrasta lužnjaka u Europi. Sa svojih 40.000 ha velika je kao cijeli otok Krk! Šuma Spačva jedna je petina svih hrastovih šuma u Hrvatskoj. Šuma je protkana vodotocima Bosuta, Spačve, Virova, Lubnja i Studve, a u njoj su i jedinstveni Bošnjački i Otočki virovi. Spačvanskom šumom prolazi auto–cesta Zagreb–Lipovac.