HRELJINSKA GRADINA

Hreljinska gradina danas predstavlja ruševne ostatke srednjovjekovnog grada Hreljina.

Hreljinska gradina danas predstavlja ruševne ostatke srednjovjekovnog grada Hreljina.

Od vidljivih ostataka, osim ostataka gradskih bedema i raznih drugih objekata, do danas su se sačuvala dva crkvena objekta i to toranj tj. zvonik crkve sv. Jurja sa razvalinama dotične crkve te kapelica Blažene Djevice Marije. Kapelica Blažene Djevice Marije najbolje je sačuvani objekt starog grada Hreljina, a s velikom se pouzdanošću pretpostavlja da je izgrađena 1699. godine, na mjestu prethodne frankopanske crkvice, jer je kapelica posvećena 1701. godine.
Posljednji stanovnici starog Hreljina bila su trojica svećenika koji su konačno i zauvijek 1790. godine napustili prostor starog Hreljina i otišli živjeti u novi tj. današnji Hreljin. Od tada stari je Hreljin napušten i prepušten sam sebi da u njemu vlada slavni duh prošlosti ovoga grada.
Stari grad Hreljin čuva uspomenu na prošla vremena, slavu i značaj grada, a svakom posjetitelju nudi trenutke u kojima i on postaje dijelom te uspomene.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer