VILLA ANGIOLINA, OPATIJA

Vila koja je obilježila početak turističke epohe u Opatiji.

Vila koja je obilježila početak turističke epohe u Opatiji.

Vila koja je obilježila početak turističke epohe u Opatiji. Do njene izgradnje 1884. godine Opatija je bila relativno veliko naselje od oko 120 kuća grupiranih uglavnom dalje od mora i orijentiranom uglavnom prema ribarstvu i pomorstvu.
Dolaskom riječkog patricija Iginia Scarpe njegovim pozidanjem ljetnikovca Angioline (koja je dobila ime po već tada pokojnoj Scarpinoj ženi Angiolini) Opatija otvara vrata čitavom nizu gostiju (među kojima austrijskoj carici Mariji Anni, botaničaru Heinrichu Noëu, hrvatskom banu Josipu Jelačiću i drugima) koji, oduševeljeni okolnom vegatacijom i klimom, šire famu Opatije i tako pripremaju teren za buduće klimatsko lječilište.
 

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer