KRČKA KATEDRALA

Današnji izgled katedrale odaje romanički stil gradnje 11. i 12. stoljeća.

Današnji izgled katedrale odaje romanički stil gradnje 11. i 12. stoljeća.

Katedrala je uz Frankopanski kaštel vizulano najdojmljiviji objekt u gradu. No ne radi se samo o Katedrali, već o jedinstvenom kompleksu više sakralnih objekata – Katedrala uznesenja Marijina, crkva Svetog Kvirina, crkva Svete Margarete. Današnji izgled katedrale odaje romanički stil gradnje 11. i 12. stoljeća, a prvobitna trobrodna starokršćanska bazilika podignuta na ostacima rimskih termi datira iz 5.stoljeća.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer