OPATIJA SV. LUCIJE U JURANDVORU

Mjesto pronalaska Baščanske ploče.

Mjesto pronalaska Baščanske ploče.

Kompleks Sv. Lucije gdje se nalazi kopija Bašćanske ploče iz 1.100 godine, a uz kompleks moguće je obići i Bašćansku stazu glagoljice koja obuhvaća 34 kamena slova s glagoljskim slovima (isklesana u kamenu).

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer