PARK PRIRODE BIOKOVO

Na području Parka prirode Biokovo prisutni su brojni tragovi koji ukazuju na nekadašnji suživot čovjeka s planinom, kao i ostaci sakralnih objekata (crkvice, kapele i sl.) od kojih su neki dobro sačuvani.

Na području Parka prirode Biokovo prisutni su brojni tragovi koji ukazuju na nekadašnji suživot čovjeka s planinom, kao i ostaci sakralnih objekata (crkvice, kapele i sl.) od kojih su neki dobro sačuvani.

Glavna obilježja Parka presudna za proglašenje Biokova Parkom prirode su njegove geomorfološke osobitosti, odnosno brojni krški fenomeni, te iznimna biološka raznolikost: veliko bogatstvo flore i faune uključujući brojne endeme i tercijarne relikte. Na području Parka prirode Biokovo prisutni su brojni tragovi koji ukazuju na nekadašnji suživot čovjeka s planinom, kao i ostaci sakralnih objekata (crkvice, kapele i sl.) od kojih su neki dobro sačuvani. Brojni arheološki nalazi, prapovijesne gomile, stećci, ostaci Napoleonove ceste, spomen-ploče, pastirski stanovi, trimovi, bunje i sl. svjedoče o povijesti ovoga područja s bogatom kulturnom baštinom.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer