CRNI BOR, NEREŽIŠĆA - OTOK BRAČ

Crni bor na krovu crkve sv. Petra u Nerežišću na otoku Braču je fantastičan prirodni fenomen za koji se vjeruje da je oko 100 godina star.

Crni bor na krovu crkve sv. Petra u Nerežišću na otoku Braču je fantastičan prirodni fenomen za koji se vjeruje da je oko 100 godina star.

Crni bor na krovu crkve sv. Petra u Nerežišću na otoku Braču je fantastičan prirodni fenomen za koji se vjeruje da je oko 100 godina star. Deblo je izraslo među kamenim pločama na krovu crkve, te je pod ovim neprikladnim uvjetima ostao malen i zakržljao, te kao takav zaista predstavlja prirodni bonsai.

Vikend Planer
Vikend Planer