PALAGRUŽA

Palagruža se od svih drugih otoka razlikuje po jako velikom broju prirodnih obilježja.

Palagruža se od svih drugih otoka razlikuje po jako velikom broju prirodnih obilježja.

Palagruža se od svih drugih otoka razlikuje po jako velikom broju prirodnih obilježja. Karakterizira je iznimno suha klima sa jako malom količinom vlage. Tu se razvio i specifičan tip vegetacije zbog tako suhe klime i utjecaja mora i soli. Osim endemskih biljaka postoje i razne životinjske endemske vrste. Da nadoknade nedostatak vlage, sve ove životinje i biljke, uz brojne druge prilagodbe, koriste vlagu koju proizvodi rosa koje na Palagruži ima jako puno.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer