GRAČIŠĆE - PIĆAN

“Ovo je slika u trenutku stvaranja svijeta“ - tim je riječima akademik Branko Fučić započinjao svoje povijesno putovanje Gračišćem. “Slika“ se može vidjeti s platoa crkve sv. Vida koji pruža pogled na cijelo područje zaštićenog krajolika Gračišće - Pićan površine oko 600 ha. Na mjestu današnje crkve sv. Vida vjerojatno se nalazilo svetište vrhovnog staroslavenskog boga Peruna, a područje vodopada Sopot bilo je prema legendi prebivalište boga Velesa.

“Ovo je slika u trenutku stvaranja svijeta“ - tim je riječima akademik Branko Fučić započinjao svoje povijesno putovanje Gračišćem. “Slika“ se može vidjeti s platoa crkve sv. Vida koji pruža pogled na cijelo područje zaštićenog krajolika Gračišće - Pićan površine oko 600 ha. Na mjestu današnje crkve sv. Vida vjerojatno se nalazilo svetište vrhovnog staroslavenskog boga Peruna, a područje vodopada Sopot bilo je prema legendi prebivalište boga Velesa.

“Ovo je slika u trenutku stvaranja svijeta“ - tim je riječima akademik Branko Fučić započinjao svoje povijesno putovanje Gračišćem. “Slika“ se može vidjeti s platoa crkve sv. Vida koji pruža pogled na cijelo područje zaštićenog krajolika Gračišće - Pićan površine oko 600 ha. Na mjestu današnje crkve sv. Vida vjerojatno se nalazilo svetište vrhovnog staroslavenskog boga Peruna, a područje vodopada Sopot bilo je prema legendi prebivalište boga Velesa.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer