RIMSKA VILA U UVALI VERIGE, NP BRIJUNI

Na zapadnoj obali Brijuna, duž zaljeva Verige, nalaze se ostaci raskošne rimske ladanjske vile.

Na zapadnoj obali Brijuna, duž zaljeva Verige, nalaze se ostaci raskošne rimske ladanjske vile.

Na zapadnoj obali Brijuna, duž zaljeva Verige, nalaze se ostaci raskošne rimske ladanjske vile. Gradnja vile započela je u 1. st. prije Krista, a najveći sjaj dosegla je u 1. st. poslije Krista. Pojedini dijelovi vile koristili su se do 6. st. Sastojala se od više građevina za različite namjene smještenih na pomno odabranim lokacijama u raznim dijelovima zaljeva. Na južnoj strani uvale bio je smješten luksuzni ljetnikovac rezidencijalno-gospodarskog karaktera s dva peristila. Sastavni dio kompleksa bili su i u dnu uvale smješteni hramovi boga mora Neptuna, kapitolijske trijade te božice ljubavi i ljepote Venere. Dieta, palestra, terme, ribnjak te gospodarski dio nalazili su se na sjevernoj strani uvale. Sve su građevine zanimljivim sustavom otvorenih i zatvorenih šetnica, koje su se pružale kilometar duž mora, bile povezane u jedinstvenu cjelinu, idealno usklađenu s krajolikom. S morske strane ovu je cjelinu pratila obala građena od velikih kamenih blokova koja je danas oko 1 m ispod razine mora. Pristup luci regulirao je lanac (verige) koji je povezivao suprotne obale, a prema kojem je uvala i dobila ime. Pored ove mozaicima, freskama, štukaturama i skupocjenim mramorima luksuzno opremljene vile, na Brijunima je postojao još cijeli niz rimskih vila u kojima je prevladavao gospodarski karakter, a među njima se ističe vila na brežuljku Kolci.

Vikend Planer
Vikend Planer