JURAJ DALMATINAC

Njegovo je najljepše dostignuće Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku, vrhunski spomenik hrvatske kulture, koja na neki način odražava karakter građanskog života toga vremena, a zasigurno je remek-djelo umjetnosti skulpture.

Njegovo je najljepše dostignuće Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku, vrhunski spomenik hrvatske kulture, koja na neki način odražava karakter građanskog života toga vremena, a zasigurno je remek-djelo umjetnosti skulpture.

God. 1448. prihvaća narudžbu da u splitskoj stolnoj crkvi izradi kapelu i oltar Sv. Staša. Premda se u radu morao držati osnovnoga oblika kapele Sv. Dujma s druge strane glavnoga oltara, koju je 1427. izradio Bonino da Milano, Juraj je nadmašio svojega prethodnika u ukrasu i plastičnoj snazi realističkih skulptura. Ciborij kapele ukrašen je kasnogotičkim lišćem, a na vrhu zabata su kipovi Navještenja i anđela. U gornjemu dijelu oltara leži Sv. Staš, dok su s prednje strane u reljefu prikazana četiri crkvena oca i prizor Bičevanja Krista, jedno od najboljih Jurjevih ostvarenja. U Splitu se iskazao i kao vrstan graditelj gospodskih palača, sagradivši sa suradnicima veliku palaču obitelji Papalić s bogato ukrašenim portalom, ložom u dvorištu i dvoranom. U gotičkome je stilu pregradio romaničku palaču pokraj Zlatnih vrata, a njegov je stil uočljiv na tzv. Maloj Papalićevoj palači, portalu kuće Cipci i jednom portalu na Dosudu.