VELIKI PARK U DONJEM MIHOLJCU

Zaštićeni hortikulturni spomenik koji se nalazi u sklopu kompleksa dvoraca Prandau- Mailath.

Zaštićeni hortikulturni spomenik koji se nalazi u sklopu kompleksa dvoraca Prandau- Mailath.

Najznačajniji i najveći donjomiholjački park svakako je Veliki park koji se nalazi u sklopu kompleksa dvoraca Prandau - Mailath. Park je registriran i zaštićen kao hortikulturni spomenik zbog velikog broja rijetkog bilja i drveća kao što su : tulipanovac, mamutovac, bijela i ružićasta magnolija, tisa, titra ozimnica i dr. Park i dvorac jedna su cjelina, dio je uređen u francuskom stilu koji karakteriziraju cvjetne rundele i šišane živice, dok je veći dio parka oblikovan u klasičnom engleskom pejsažnom stilu.