RIBNJAK U NAŠIČKOJ BREZNICI

Carstvo šaša trstike i ostalog vodenog bilja u kojem obitava bogati ptičji svijet.

Carstvo šaša trstike i ostalog vodenog bilja u kojem obitava bogati ptičji svijet.

Udaljenih svega 10 km od centra grada Našica koji je pred 99 godina osnovao grof Pejačević. To je carstvo šaša trstike i ostalog vodenog bilja u kojem obitava bogati ptičji svijet: sveprisutne patke, gnjurci, kormorani, trstenjaci, sjenice…. Som od 20 kg ili šaran od 10 kg nisu nikakva rijetkost.