ULICA DECUMANUS, POREČ

Bogatstvo Poreča mjeri se vrijednom gradskom jezgrom, smještenom na malom poluotoku uronjenom u more.

Bogatstvo Poreča mjeri se vrijednom gradskom jezgrom, smještenom na malom poluotoku uronjenom u more.

Bogatstvo se Poreča mjeri njegovom povijesnom baštinom duboko ukorijenjenom na ovom području već tisućama godina. Vrijednoj gradskoj jezgri, smještenoj na malom poluotoku uronjenom u more, temelji su postavljeni u vrijeme vladavine Rimskog Carstva. Od tada pa do danas sačuvan je pravilan geometrijski raspored ulica, uzdužnog Decumanusa i poprečne ulice Cardo.

Vikend Planer
Vikend Planer
Vikend Planer